menusearch
c-r-s.ir

پرسش های متداول

header
چرا باید مهارت های ارتباط را یاد بگیریم؟

جهان هستی بر پایه ارتباط شکل گرفته است و انسان به عنوان موجود زنده جزیی از این ارتباط جهان هستی است. برای اینکه بتوانیم درک درستی از زندگی داشته باشیم و آسایش و آرامش و لذت را چاشنی زندگیمان کنیم باید قوائد و اصول ارتباط را یاد بگیریم.